Gewasverzorging

Gewasverzorging in combinatie met bodem en mestbemonstering.

Doordat onze bodem steeds kostbaarder wordt (prijs per m2) en de bemestingsnormen steeds naar beneden worden bijgesteld is goed rendement van de grond essentieel.

De vraag hoe we het rendement kunnen verhogen, kunnen we beantwoorden met Raedts Agro/van Lipzig en Co.

Met deze onderneming gaan we dieper in hoe de bodem in elkaar zit en hoe we  het rendement kunnen verhogen. Ook hier kunnen we samen met collega loonbedrijven streven naar een beter resultaat!

We gaan als volgt te werk:

Bemonsteren:

  • Derogatie monster
  • Bodem en Aaltjes monster
  • Mest monster
  • PH monster

 

Teeltplan maken en leveren van:

  • Kalk
  • Compost
  • Meststoffen
  • Zaaizaden
  • Gewasbeschermingsmiddelen