Overige

Naast de op andere pagina vernoemde werkzaamheden verrichten wij de volgende werkzaamheden:

  • Vegen
  • Snoeien
  • Afvalcontainers plaatsen “10m3, 27m3 en 40m3”
  • Bloten
  • Walsen
  • Sneeuwschuiven
  • Sloopwerkzaamheden
  • Greppels graven
  • Egaliseren kas
  • Aanleggen vloeren