Historie

Het bedrijf van de familie van Lipzig in Velden is gesticht in 1951. Toen is namelijk de boerderij “De Brem” gebouwd in Schandelo te Velden. Piet en┬áNella van Lipzig-Coenen runden toen deze boerderij met 10 koeien, 10 varkens en twee hokken met kippen.

boerderij 1951
De boerderij in 1951

Hun zoon Jan had interesse om de boerderij over te nemen en bouwde in 1976 een stal voor 60 melkkoeien. Deze is in 1980 echter al uitgebreid naar een stal voor 90 melkkoeien. In 1983 nam Jan, inmiddels getrouwd met Marleen Zegers, de boerderij van zijn ouders over.

luchtfoto 1980
De boerderij in 1980

Een aantal jaren later kwam het bedrijf van een buurman te koop met een varkensstal en een loods. De varkensstal heeft Jan omgebouwd tot een stal waar 70 stuks jongvee in gehuisvest kan worden.

De oudste zoon Martijn studeerde in 2002 af aan de Middelbare Agrarische opleiding. Hij kwam direct in het bedrijf en stichtte het “Loonbedrijf van Lipzig”. Ook hun jongste zoon Mark had intresse in het bedrijf. Hij studeerde in 2004 af aan de Middelbare Agrarische opleiding en kwam ook mee in het bedrijf. Tevens werd in dat jaar de koeienstal verdubbeld van 90 ligplaatsen naar 180 ligplaatsen.

In 2008 was het loonbedrijf al gegroeid tot een volwaardig bedrijf en werd geinvesteerd in een grote machineloods.

luchtfoto 2011
De boerderij in 2010

De quotering

Ter beperking van de melkproductie gold er sinds 1984 de maatregel van de quotering.De basis was de hoeveelheid die in 1983 was gemolken. Deze maatregel is echter per 1 april 2015 afgeschaft. De quotering heeft een grote invloed gehad op de ontwikkelingsmogelijkheden van de Brem Holsteins. Door de beeindiging van de quotering en het vertraagd invoeren van nieuwe maatregelen, onder andere mestverwerking, grondgebondenheid en fosfaatrechten, en de intensieve samenwerking met het loonbedrijf, was het mogelijk om een nieuwe stap te zetten: het nieuwe bedrijf op Rietplak, Schandelo 110.

In 1984 is familie van Lipzig begonnen met 420.000 liter melk. In de loop der jaren is er veel melkquotum bij gekocht en er wordt nu een kleine 1,4 miljoen liter melk geproduceerd met 160 koeien en 150 kalveren.

IMG_1456

Het bedrijf in 2016.