Natuurbeheer

Van de stichting Het Limburgs Landschap pachten wij 44 ha grasland gelegen in de natuurgebieden Het Zwarte Water en de Maasduinen.

Dit grasland wordt niet bemest en er wordt geen onkruidbestrijding toegepast. Het beheer wordt door ons gedaan. Het grasland wordt eerst gemaaid en daarna beweid. De beweiding doen we met de droogstaande koeien en het jongvee vanaf 15 maanden. Het beweidingsseizoen begint in mei en eindigt op 1 november, mits het weer goed blijft.